Opláštenia budov


a) C-KAZETY

Systém zateplenia budov skladaným opláštením je zložený z nosných kaziet, minerálnych  izolačných dosiek, paropriepustnej fólie a vonkajších uzatváracích lamiel alebo trapézových plechov. Tento typ opláštenia ide prispôsobiť konštrukcii z oceli či železobetónu. Kladenie tohto typu opláštenia ide prevádzkovať horizontálnym aj vertikálnym spôsobom. Použité plechy sú oceľové - pozinkované alebo hliníkovej štruktúry, ošetrené vrchným náterom z polyesteru alebo plastu. Súčasťou dodávky je aj výkresová dokumentácia obsahujúca kompletné riešenie vrátanie klampiarskych prvkov a stavebných detailov.

C-KAZETY
1. Kazeta
2. Trapézový plech
3. Tepelná izolácia
4. Tepelná izolačná páska
5. Tesniaca samolepiaca
páska medzi kazety
6. Samorezná pozinkovaná skrutka
alebo nastreľovací klinec
7. Samovrtná pozinkovaná skrutka
8. Samorezná tesniaca skrutka
  s tesniacou podložkou
9. Nosná konštrukcia

b) SENDVIČOVÝ PANEL

Panelový systém zateplenia budov je zložený z panelov vyplnených minerálnymi doskami alebo polyuretánovou penou. Montáž panelov na oceľovú konštrukciu či železobetón ide prevádzkovať horizontálnym príp. vertikálnym spôsobom. Použité plechy sú oceľové - pozinkované alebo hliníkovej štruktúry ošetrené vrchným náterom z polyesteru alebo plastu. Výhodou tohto systému je jednoduchá a rýchla montáž. Pre jednotlivé typy panelov sú spracované systémové klampiarske  prvky, ktoré naša firma prispôsobí charakteru stavby.