Ing. Štefan Kováč Konateľ

0903 693 555

kovac@eloraslovakia.sk

Ing. Norbert Bista Riaditeľ divízie 1

0911 693 555

bista@eloraslovakia.sk

Ing. Silvia Pavlíková Asistentka

0911 704 210

pavlikova@eloraslovakia.sk

Ing.Miriam Kanalošová cenové ponuky a príprava stavieb

0911 704 273

kanalosova@eloraslovakia.sk

Ing. Peter Macko cenové ponuky a príprava stavieb

0911 704 170

macko@eloraslovakia.sk

Ing. Tomáš Gajdoš realizácia stavieb

0911 792 939

gajdos@eloraslovakia.sk

Bc. Lukáš Vránsky realizácia stavieb

0911 693 444

vransky@eloraslovakia.sk

Ing. Filip Beňadik realizácia stavieb

0903 583 144

benadik@eloraslovakia.sk

Milan Slovík Riaditeľ divízie 2

0903 728 965

slovik@eloraslovakia.sk

Ľubica Halmešová Asistentka

0911 704 202

halmesova@eloraslovakia.sk

Ing. Jozef Výboh cenové ponuky a príprava stavieb

0911 728 965

vyboh@eloraslovakia.sk

Ivana Bánovčíková cenové ponuky a príprava stavieb

0911 704 190

banovcikova@eloraslovakia.sk

Štefan Stehlík realizácia stavieb

0911 704 180

stehlik@eloraslovakia.sk

Peter Gavenčiak realizácia stavieb

0911 704 182

gavenciak@eloraslovakia.sk

Jozef Kulišiak realizácia stavieb

0911 704 004

kulisiak@eloraslovakia.sk

Mgr. Katarína Kováčová Administratíva

0911 704 220

kovacova@eloraslovakia.sk

Ing. Martin Hudáček Manažér stavieb

0907 388 527

hudacek@eloraslovakia.sk

Ing. Pavol Mužík Reklamačný technik

0911 704 421

reklamacie@eloraslovakia.sk

Veronika Michalisková Ekonomické oddelenie, predaj polykarbonátu

0904 625 771

michaliskova@eloraslovakia.sk

JUDr. Lenka Vavricová Právne a ekonomické oddelenie Čadca

0911 704 140

vavricova@eloraslovakia.sk

Bc. Lucia Hadidová ekonomické oddelenie Čadca

0911 704 952

hadidova@eloraslovakia.sk