Správna cesta za Spoľahlivosťou Spokojnosťou Kvalitou

Zámerom našej firmy je trvalé zaisťovanie kvality nami poskytovaných služieb, schopnosť uspokojovať potreby zákazníkov a to v čo najväčšom rozsahu.

Vážení investori, sme firma, ktorá poskytuje výrobky a služby v oblasti stavebníctva a realizácie budov. Našimi zákazníkmi sú firmy z oblasti stavebníctva a iných priemyselných odvetví, prevádzkovatelia a majitelia budov, priemyselných hál a obchodných objektov. Vedenie spoločnosti vychádza z vízie vlastného rastu, ktorá je založená na komplexnom uspokojení požiadaviek zákazníka, ochrane zdravia pri práci a ochrane životného prostredia a bezpečnosti. Máme záujem o stabilizáciu vysokej kvality a podarilo sa nám rozšíriť činnosť na zahraničnom trhu.
Zámerom našej firmy je trvalé zaisťovanie kvality nami poskytovaných služieb, schopnosť uspokojovať potreby zákazníkov a to v čo najväčšom rozsahu a kvalite. Kvalitou rozumieme prispôsobenie sa šírke služieb, pružnosti a priaznivej cene pre našich zákazníkov.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým obchodným partnerom za spoluprácu s našou spoločnosťou a prejaviť prianie, aby sme aj do budúcna boli považovaní za vysoko spoľahlivého a výkonného partnera.


História

Vznik a rast našej firmy.

2018

 

Rozšírenie ponuky

Rozšírenie ponuky zamerania o metalické obklady a realizáciu Sika Sola Mount systému.

2015

 

Sťahovanie

Sťahovanie spoločnosti z prenajatých do vlastných priestorov.

2014

 

Generálne dodávky

Doplnenie služieb o generálne dodávky stavby.

2005

 

Rozšírenie činnosti

Rozšírenie predmetu činnosti o strešné a obvodové plášte.

2002

 

ELORA Slovakia, s.r.o.

Zmena právnej formy a premenovanie na spoločnosť ELORA Slovakia, s.r.o.

1997

 

Vznik

Vznik živnosti Ing. Libor Jurásek - ELORA so zameraním na strešné svetlíky.